Vill du hjälpa till att samla in pengar till Cathrine Everts Forskningsstiftelse?

Stiftelsen tar tacksamt emot alla gåvor. Vi har kunnat dela ut stipendier årligen á 50 000 kr till leukemiforskning sedan 2012.

Alla bidrag är betydelsefulla och viktiga. Du kan hjälpa oss genom att skänka en summa på 

Swish: 1234955746
Bankgiro: 814-6813 PG
PG: 622561-9

Konst/omslagsfoto lånat av: Liselotte Watkins / CFHILL Fotografier av: Jimmy Hansen