100% Ideellt engagemang till stöd för forskning och utveckling inom cancer

Vill du hjälpa till att samla in pengar till Cathrine Everts Forskningsstiftelse?

Stiftelsen tar tacksamt emot alla gåvor. Vi har kunnat dela ut stipendier årligen á 50 000 kr till leukemiforskning sedan 2012.

Alla bidrag är betydelsefulla och viktiga. Du kan hjälpa oss genom att skänka en summa på 

Swish: 1234955746
Bankgiro: 814-6813 PG
PG: 622561-9

Under december månad 2021 matchade familjen Everts alla bidrag upp till 100 000 SEK! Totalt fick vi in 83 316 SEK. Tack alla bidragsgivare!

Konst/omslagsfoto lånat av: Liselotte Watkins / CFHILL Fotografier av: Jimmy Hansen