Om oss

Cathrine Everts Forskningsstiftelse
100% ideellt engagemang till stöd för
forskning och utveckling inom cancer


Cathrines Forskningsstiftelse startade år 2011. Efter att yngsta dottern Cathrine blev frisk från cancern ville familjen ge något tillbaka genom att skänka pengar till vidare cancerforskning. Frustrationen över att ingen organisation eller fond var särskilt intresserade av familjens bidrag skapade en idé om att starta en mer familjär och personlig stiftelse. Vi samarbetar bara med likasinna eldsjälar som liksom vi, gör detta helt ideellt.

Vi i familjen Everts lade en grundplåt på ungefär 1 miljon SEK. Vi tycker att det är viktigt att ha kontrollen över stiftelsen för att hålla omkostnaderna till ett minimum. Ingen i styrelsen eller medlemmarna i Cathrines Ideella (eventgrupp) tar ut löner. Inga resor, middagar eller liknande bekostas med stiftelsens pengar. Vi finansierar inte heller insamlingsprojekt som rör stiftelsen med insamlade medel. Det finansieras genom sponsorer (de event som Cathrines Ideella genomför).

Vid varje årsslut redovisar vi hur mycket pengar vi samlat in och hur mycket av detta som går till forskning och utveckling rörande cancer. Minst 75% av den årliga avkastningen går till stiftelsens ändamål.

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling bl a rörande cancer. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.

Stiftelsen skall främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, som är avsedd att underlätta för att framtaga nya medicinska behandlingsmetoder till främjande av människors hälsa.

Styrelsen

Eldsjälarna i styrelsen är utvalda baserat på stiftelsens kärnvärderingar. Vi har både familjemedlemmar, läkare, professorer och ekonomer i styrelsen för att få en så balanserad och kunnig grupp som möjligt.

Cathrine Everts

Är tillsammans med Bernt och Ann-Caroline Everts, grundare till Cathrine Everts Forskningsstiftelse.

Bernt Everts

Med dr, tidigare arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Specialist i internmedicin, gastroenterologi och klinisk farmakologi. Arbetat på ledande positioner inom läkemedelsindustrin under flera år bl a varit medicinsk chef på Meda AB. Arbetar nu som fristående konsult. Tidigare även kursledare på Göteborgs Universitet, Avdelningen för Entreprenörskap.

Ann-Caroline Everts

Har arbetat sedan många år inom läkemedelsindustrin som säljare, fn fristående konsult inom området. Innehaft ett flertal positioner inom sales och marketing bl a försäljningscoach på Meda AB. Bor i Stockholm och är tillsammans med Bernt Everts en av grundarna till Cathrine Everts forskningsstiftelse.

Patric Johansson

Har en civilekonomexamen från Lunds Universitet / Högskolan i Växjö, 1977 och har sedan arbetat 36 år i Svensk Läkemedelsindustri. Patric har varit marknadsdirektör i Astra och Pharmacia samt VD för Meda i Sverige. Idag innehar han ett antal ideella styrelseuppdrag inom olika intresseområden och är även styrelseordförande i Jemedic AB, Gävle

Robert Lindgren

Robert är ekonom från Handelshögskolan i Umeå och har under femton års tid jobbat med kapitalförvaltning åt företag, privatpersoner och stiftelser med anställning hos större fondkommissionärer och banker. Under senare år har han övergått till egen verksamhet inom företagsrådgivning då främst fastighetsbolag.

Kristoffer Holfve

Kristoffer är Creative Director & driver sedan 20 år tillbaka event byråer som hjälper Svenska varumärken som Volvo, Absolut Vodka, Skanska & H & M att växa globalt. Utöver det kreativa driver han en CrossFit box där människor tränar har kul & utvecklar sig själva.

Sara Mangsbo

Sara är professor i antikroppsläkemedel vid Uppsala Universitet och disputerad inom klinisk immunologi. Hennes forskning berör utveckling av nya immunterapi och modellsystem för forskningsanalyser inom immunterapifältet. Sara är medgrundare till Immuneed AB, QUINE Medical AB och Strike Pharma AB samt forskningschef vid Strike Pharma AB. Hon har erhållit utmärkelser så som Årets entreprenör av Veckans Affärer och Hjärnäpplet från Uppsala Universitet.