Stöd oss

Tack för ditt bidrag!

Cathrines stiftelse välkomnar och är tacksamma för både små och stora bidrag. Tillsammans kan vi göra skillnad!


BANKGIRO: 814-6813
PLUSGIRO: 622561-9
SWISH: 1234955746

Skanna QR-koden nedan för att swisha.


Vänligen notera att det är endast via dessa två kontonummer samt via våra event med Cathrines Ideella som vi samlar in pengar till stiftelsen. 

Ekonomisk redovisning

Hur använder stiftelsen de insamlade pengarna?

Cathrines Forskningsstiftelse startade år 2011. Vi i familjen Everts lade en grundplåt på ungefär 1 miljon SEK. Vi tycker det är viktigt att ha kontrollen över stiftelsen för att hålla omkostnaderna till ett minimum. Ingen i styrelsen eller medlemmarna i Cathrines Ideella (eventorganisation) tar ut löner. Inga resor, middagar eller liknande bekostas med stiftelsens pengar. Vi finansierar inte heller insamlingsprojekt som rör stiftelsen med insamlade medel. Det finansieras genom sponsorer (de event som Cathrines Ideella genomför).

Vid varje årsslut redovisar vi hur mycket pengar vi samlat in och hur mycket av detta som går till forskning och utveckling rörande cancer. Minst 75 % av den årliga avkastningen går till stiftelsens ändamål.

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling bl a rörande cancer. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.

Stiftelsen skall främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning, som är avsedd att underlätta för att framtaga nya medicinska behandlingsmetoder till främjande av människors hälsa.

Maila oss vid intresse av minnesbrev eller gåvokort.

info@cathrinesstiftelse.se