Joanna Zawacka-Pankau

PhD Senior Researcher

Department of Medicine Huddinge, Karolinska Institute

erhåller årets stipendium om SEK 50,000 från Cathrines forskningsstiftelse för projektet:

Drug repurposing to reactivate p53 protein family for improved therapy in TP53 mutated acute myeloid leukemia (AML).

Nya applikationer av läkemedel för att återaktivera p53-proteinfamiljen vid TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML).

Akut myeloisk leukemi (AML) är en dödlig sjukdom. TP53-muterad AML har endast 40% svarsfrekvens, en kort responstid och en dramatiskt låg median total överlevnad på cirka sex månader.

En mer individuell och selektiv behandling kommer i framtiden att vara nödvändig för att framgångsrikt kunna bota AML. En stor potential tillskrivs läkemedel, som specifikt modulerar eller hämmar funktioner som är viktiga för tumörens överlevnad och utveckling. Dessa typer av behandlingar är dock fortfarande i ett mycket tidigt utvecklingsskede.

Vårt mål är att med hjälp av en ny typ av redan godkända läkemedel aktivera proteiner som tillhör p53 familjen för att effektivt döda AML celler. Vi kommer att karaktärisera dessa läkemedels effektivitet och selektivitet i olika typer av cancercellinjer, djurmodeller och patientprover. På så sätt kan vi få en heltäckande bild av dessa läkemedels potential och då dessa läkemedel redan är godkända för behandling av andra sjukdomar kan de snabbt användas i klinisk praxis.

Vår forskning har en unik potential att kunna bidra till utveckling nya effektiva terapeutiska strategier för skräddarsydda behandlingar av patienter som lider av obotlig blodcancer.

Gå tillbaka