Liza Löf

Dr

Dr Liza Löf, forskare i molekylär medicin vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP), Science for Life Laboratory, Uppsala Universitet erhåller årets stipendium om 50.000 SEK från Cathrines forskningsstiftelse för projektet – Patientspecifik kombinationsbehandling av resistent kronisk myeloisk leukemi (KML).

KML behandlas numera mycket effektivt med hjälp av tyrosinkinasinhibitorer (TKI) och många patienter har lika lång livslängd som resten av befolkningen. Det finns emellertid en grupp av patienter som inte svarar på behandlingen och ytterligare en grupp av patienter utvecklar resistens mot läkemedlen. Forskning vid andra leukemier har visat att kombinationen TKI och BCL-2 inhibitorer kan öka effektiviteten av behandlingen. Dr Löf vill här undersöka blodceller från KML patienter som inte svarar på den traditionella behandlingen där man behandlar blodceller från olika patienter med kombinationer av TKI och BCL-2 inhibitorer. Genom att få svar på hur kombinationseffekten påverkar de molekylära studerade signaleringsvägarna kan forskargruppen förhoppningsvis etablera en metod att testa kombinationsbehandling i kliniska studier för denna grupp av KML patienter och även andra maligniteter. Målsättning är bidra till en lösning på frågan hur dessa svårbehandlade leukemipatienter kan behandlas med framgång.

Gå tillbaka