Kurator Sara Natt och Dag

Forskning kring unga cancerpatienters bloggar.

Sara Natt och Dag har på ett engagerat och målmedvetet sätt, i sitt arbete som kurator, via sina böcker och idag genom sin forskning om hur vården påverkas av bloggande patienter givit viktiga insikter och värdefullt stöd till patienter, och deras anhöriga, som drabbats av cancersjukdom. Sara har inte minst belyst vikten av anhörigstöd, och även av nya kommunikationsmedel, för den läkande processen. Sara har därvid aktivt bidragit till att förbättra omvårdnad och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom – ett mål som delas av Cathrine Everts Forskningsstiftelse.

Gå tillbaka