Organisationen Ung Cancer

Ung Cancer har på ett övertygande sätt verkat för att förbättra levnadssituationen för unga vuxna som drabbats av cancer. Ung Cancer verkar inte bara för att öka möjligheterna för unga vuxna cancerdrabbade att överleva sin cancer utan också för att öka livskvaliteten både under och efter sjukdomstiden. Genom sin upplysningsverksamhet har den ideella organisationen Ung Cancer på ett övertygande sätt bidragit till att sprida information om cancer hos unga och därmed ökat kunskapen om denna sjukdomsgrupp hos drabbade patienter, personal inom sjukvården och för allmänheten.

Gå tillbaka